Veel mensen laten voor hun dood veel na en erna weinig!
Nieuws

Artikel over o.a. de Kafka-prenten van Ignace Schretlen

woensdag 24 september 2008
[Terug]
In het Kafka-Katern (jaargang 16, nummer 2/3 pp 48/49), het kwartaalblad van de Nederlandse Franz Kafka-Kring, bespreekt dr. Niels Bokhove in het artikel "Beeldende kunst en Kafka: Jürgen Kiecker en Ignace Schretlen" de vier prenten "Bij het Laatste Avondmaal", waarin tegen het decor van "Het Laatste Avondmaal" een ontmoeting plaatsvindt tussen J(ezus) C(hristus) en F(ranz) K(afka). Hieronder staat een toelichting over de betreffende werken. De vier zeefdrukken van "Bij het Laatste Avondmaal" ontstonden in dezelfde periode (2007) als het vijfluik "Het Laatste Avondmaal" (zeefdrukken), een hedendaagse interpretatie van het klassieke thema.

Bekijk hier de tekst.


“BIJ HET LAATSTE AVONDMAAL”

Ignace Schretlen

serie van vier zeefdrukken

2007


"Bij het Laatste Avondmaal" omvat vier zeefdrukken: "My name is J.C.", "My name is F.K.", "J.C. meets F.K." en "The child of J.C. and F.K.". Het is evident dat er een verband bestaat met het vijfluik van "Het Laatste Avondmaal". Beide series ontstonden in dezelfde periode en zijn op elkaar geënt. In de vier prenten vindt een ontmoeting plaats tussen J(ezus) C(hristus) en F(ranz) K(afka).

Het werk van Ignace Schretlen heeft autonome wortels en ontstaat niet als illustratie. Ook nu bestaat er geen directe relatie met een bijbelse tekst of een concrete tekst van Franz Kafka. Veeleer gaat het om confrontatie tussen de wijze waarop twee werelden, waarvoor Christus en Kafka symbool staan, worden beleefd tegen het decor van ontwikkelingen in onze samenleving.

Al op 12-jarige leeftijd maakte Ignace Schretlen kennis met het werk van Franz Kafka. In dezelfde periode vond een verwijdering plaats van het rooms-katholieke gedachtengoed. Vooralsnog vormen bijbelse thema’s op een authentieke wijze een rode lijn door zijn oeuvre.  Het vijfluik van “Het Laatste Avondmaal” en de vier prenten “Bij het  laatste avondmaal” werden in het voorjaar van 2008 voor de eerste maal geëxposeerd en (gedeeltelijk gepubliceerd) in de catalogus, die bij deze tentoonstelling verscheen, en enkele kranten/tijdschriften.

De Nederlandse televisie (IKON) zond naar aanleiding van de geëxposeerde werken en twee eerder gemaakte kruiswegen een gesprek van een half uur met de kunstenaar uit. Prof. dr. Niels Bokhove, een autoriteit op het gebied van Franz Kafka, wijdde in het Kafka-Katern (2008; 16: nr 2/3 pp 48-49) specifiek aandacht aan de vier prenten “Bij het laatste avondmaal”.


MY NAME IS J.C. (2007) : beeldformaat 48,8 x 27,8 cm / bladformaat 50,0 x 35,2 cm / oplage 24 ex.
J.C. MEETS F.K. (2007): beeldformaat 48,8 x 27,8 cm / bladformaat 50,0 x 35,2 cm / oplage 24 ex.
MY NAME IS F.K. (2007): beeldformaat 48,8 x 27,8 cm / bladformaat 50,0 x 35,2 cm / oplage 24 ex.
THE CHILD OF J.C. AND F.K.: beeldformaat 28,2 x 40,7 cm / bladformaat 35,2 x 50,8 cm / oplage 24 ex.


Laatste nieuws

Titel: Datum:
Laatste Avondmaal en Kruisweg in Den Haag en Uden 25-03-13
Artikel over kruisweg 07-04-12
Laatste Avondmaal 07-04-12
Vrienden 15-03-12
Koppoters 28-02-12
Interview: Kruisweg als bron van inspiratie (Volkskrant) 22-04-11
Een leven - letterlijk - in handen 07-03-11
Poëzie als troost op Spoedeisende Hulp in Den Bosch 14-01-10
Kruisweg en menselijk lijden - Expositie Museum Kempenland (4 april t/m 7 juni 2009) 29-03-09
Terug de berg op - nieuwe bundel van Ignace Schretlen 27-03-09
Publicatie van nieuw gedicht: Heyendaal 12-02-09
Ignace Schretlen voor tweede maal met chansons op de Concertzender 12-02-09
CD 'Een onvermoede bocht' 25-01-09
Heruitgaven van negen boeken van Ignace Schretlen 15-01-09
Ignace Schretlen op Concertzender met chansons 07-12-08
Copyright 2008 | Gemaakt door CEWEB | Link's | Colofon